อนุทิน 108379 - ศุภชัย

  ติดต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Any Where Any Time) ไม่จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)