อนุทิน 108313 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

หาผู้ร่วมเป็น "วิทยากรกระบวนการ" ที่สามารถจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ พร้อมกับสามารถเขียนงานได้ มีงานที่น่าสนใจและต้องพึ่งพาผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว 2-3 งานต่อจากนี้ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)