อนุทิน 108313 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

หาผู้ร่วมเป็น "วิทยากรกระบวนการ" ที่สามารถจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ พร้อมกับสามารถเขียนงานได้ มีงานที่น่าสนใจและต้องพึ่งพาผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว 2-3 งานต่อจากนี้ครับ

เขียน 18 May 2012 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)