อนุทิน 10830 - Conductor

  ติดต่อ

พฤติกรรมการใช้งาน GotoKnow เริ่มเปลี่ยนไป แม้จะยังคงแบ่งได้เป็นสามกลุ่มเช่นเดิม คือกลุ่มเช้า (9-12) กลุ่มบ่าย (13-17) และกลุ่มกลางคืน (20-23) แต่พบว่ากลุ่มบ่ายและกลุ่มกลางคืน ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ referer บอกว่าเกิดจากลิงก์ภายใน GotoKnow เองประมาณ 50% และมาจาก Google ประมาณ 40% -- ต้นปีนี้อยู่ที่ 70:20 อัตราส่วน 50:40 ดูดีกว่าเยอะ

GotoKnow Monitor เพิ่มจาก 0.1 เป็น 0.5%

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)