อนุทิน 108298 - สสอ.ปลาปาก

กำลังปรับปรุงสำนักงานเืพ่อรับการประกวด สสอ.ดีเด่นระดับเขต ทำมากว่า 1 เืดือน แล้ว เสียงรบกวน ไม่มีสมาธิในการทำงานเลย

เขียน 18 May 2012 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)