อนุทิน 108297 - สสอ.ปลาปาก

  ติดต่อ

ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง มาประชุมเกณฑ์คงค้าง ที่ สสอ.ปลาปาก รอบ 6 เดือน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องบันทึกนิดหน่อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)