อนุทิน 108297 - สสอ.ปลาปาก

ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง มาประชุมเกณฑ์คงค้าง ที่ สสอ.ปลาปาก รอบ 6 เดือน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องบันทึกนิดหน่อย

เขียน 18 May 2012 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)