อนุทิน 108269 - ...ปริม ทัดบุปผา...

Soul of a Nation...

Tears filled my eyes as  i watched this VDO and i really want to share it with you all...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...

 

 

 

เขียน 17 May 2012 @ 18:15 () แก้ไข 21 May 2012 @ 21:53, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ชอบมากปริมขอบคุณ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆ ค่ะ ในระหว่างที่ชมสารคดีชุดนี้ มีตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสที่ทรงตอบคำถามข­องผู้สื่อข่าว BBC

นักข่าวกราบบังคมทูลถามเกี่ยวกั­บผลของการก่อสร้างเขื่อน(ที่เป็­นประโยชน์และเป็นที่สรรเสริญต่อ­ปวงพสกนิกร)นั้น

ถือว่าเป็นชัยชนะของพระองค์ท่าน­หรือไม่ (You’re saying this is evidence that you win?)

ในหลวงทรงตรัสถามกลับว่า ชัยชนะต่ออะไร?(Winning against what?)

ซึ่งนักข่าวจึงกราบทูลขยายความว่า ชัยชนะต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์ (Communist insurgencies) จึงทรงมีกระแสพระราชดำรัสอธิบาย­ว่า...ข้าพเจ้าไม่ทราบ (Oh, I don't know)

เรากำลังมีชัยชนะต่อความอดอยาก (We 're winning against hunger)

นี่เป็นสิ่งที่เรากำลังทำ (This is what we are doing)

เราไม่ได้กำลังสู้รบกับเหล่าผู้­คน (We are not fighting against people)

เรากำลังสู้รบกับความอดอยาก (We are fighting against hunger)

http://www.youtube.com/watch?v=x-69TxgO6hc

http://www.youtube.com/watch?v=yuEbc_8cXjY&feature=relmfu

ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินยิ่งยืนนาน..ขอทรงพระเจริญ..