อนุทิน 108250 - bop

bop

เมื่อคืนนี้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นการสวดอภิธรรมศพให้บุตรชายของผมเป็นคืนที่สามคืนสุดท้ายผมได้รับความกรุณาจากท่าน กำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยภรรยา   คุณแน่งน้อย  คงหนู ข้าราชการครู คศ.๓ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ท่านไพโรจน์ คลังนุช ท่านอธิชาติ  สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ท่านนิคมแก้วม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ คุณสภาพร  หวังชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน ท่านสมชาย  ทัดชัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ และอีกหลายท่านที่ผมมิได้กล่าวในที่นี้ผมกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายไว้ ณ  ที่นี้ สำหรับวันนี้ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะได้มีการประชุมเพลิง เป็นอันเสร็จพิธิศพในวาระแรก ในโอกาสต่อไปผมจะได้มาเล่ารายละเอียดอีกครั้ง

เขียน 17 May 2012 @ 09:28 () แก้ไข 17 May 2012 @ 09:29, ()


ความเห็น (0)