อนุทิน 108249 - bop

bop

เมื่อคืนวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ โดยท่าน ดร.สุวิทย์  มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และโรงเรียนวัฒนพฤกษา โดย อ.ธีรเดช  วัฒนพฤกษา พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนวัฒนพฤกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบุตรชายของผม ในคืนนั้นนอกจากที่ได้กล่าวนามมาแล้ว ยังมีผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือที่ไปร่วมงานอีก ดังนี้ ท่านไพโรจน์  คลังนุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคุณธวัช  สวนคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คุณนิทัศน์ วิเชียรเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ผมได้รับความกรุณาจากท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวถึง รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานอีกหลายท่านที่ผมมิได้กล่าวถึง ผมกราบขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาของท่านมาร่วมงานสวดอภิธรรมศพบุตรชายของผม ผมซาบซึ้งในนำใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสต่อไปผมจะได้พูดถึงคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย หากมีการต้อนรับที่บกพร่องผมกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ ผมขอขอบคุณอีกครั้งทุกท่านที่ไปร่วมงาน

เขียน 17 May 2012 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)