อนุทิน 108237 - ธิ

ธิ
  • วันจันทร์ทำคนไข้เรื่อย ๆ จนหมดวัน  อังคารฝนตก  คนไข้น้อยลง  วันนี้ก็น้อย  เริ่มไถนากันแล้ว  จันทร์-อังคารน้องไปประชุมพัฒนาคุณภาพที่จังหวัด
  •  
  • ค่ำอังคารออกบ้านหมากหุ่ง  ตำบลบ้านฝาง  พัฒนาสุขภาวะจากรากฐานของชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  ประธานกองทุนหมู่บ้าน  อสม.  กรรมการหมู่บ้านมาบางส่วน  น่าชื่นใจ  อสม.เล่าข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน 
  • ระดมความคิดค้นหาศักยภาพชุมชน  จนเต็มกระดาน 
  • ได้ความอุกอั่ง (ทุกขภาวะ)  ร่วมกันอีกหลายอย่าง  ล้วนเกี่ยวพันกัน  มองทางที่พอเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งทีมภาครัฐและทีมชุมชน  โดยไม่ทดท้อหมดทางไปเสียก่อน
  • ค่อย ๆ คุย  โสเหล่กันจนได้  ประเด็นที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้น คือ  การกินและดื่ม  จากการแสดงความคิดเห็นของวงโสเหล่  เห็นวิถีการกินและดื่มที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพ่อแม่  มีแนวโน้มทำให้เสียสุขภาพ  เช่น  รีบเร่งทำมาหากิน  ซื้อกับข้าวถุง  คนในหมู่บ้านดื่มเหล้า  เบียร์มากขึ้น  ผู้หญิงดื่มมากขึ้น
  • วางแผนออกไปหาข้อมูลร่วมกับทีมชุมชนเพิ่มเติม  สถานการณ์การกิน  การดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ในปัจจุบัน  ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
  • ส่วนการให้ความหมาย  คุณค่าของการกิน  การดื่มของคนในชุมชน  น่าจะเป็นการสังเกตและสัมภาษณ์  ส่วนจะเจาะลึกได้แค่ไหนนั้น  ทีมพี่เลี้ยงเดิมที่ศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่ปีที่แล้ว  น่าจะช่วยได้มาก  เพราะคุ้นเคยกับแกนนำชุมชนอยู่แล้ว  เฉพาะตัวเองที่เพิ่งมาสมทบเข้าหมู่บ้านด้วยปีนี้  ที่ต้องผูกสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น  จนได้รับความไว้วางใจ
เขียน 16 May 2012 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)