อนุทิน 108188 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๒๓.รูปแบบการเขียนรายงานและนำเสนอผลที่เหมาะสมกับการวิจัยและพัฒนา

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ระหว่างเดินผ่านห้องตรวจคนไข้นอกของโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หยุดอ่านการนำเสนอโปสเตอร์ผลการวิจัยในงานประจำ (R2R) ของคณะ ซึ่งได้รับรางวัลและนำมาติดตั้งเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป 2 เรื่อง เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีบำบัด และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ดิจิการ์ด เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการให้บริการรับและตรวจคนไข้นอกของโรงพยาบาล นอกจากประเด็นการวิจัย ความสามารถแก้ปัญหา และการค้นพบนวัตกรรมสุขภาพ ที่น่าสนใจมากแล้ว สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเค้าโครงและรูปแบบของการเขียนนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูแล้วทำให้ได้ความคิดและเห็นความเหมาะสมมากสำหรับดัดแปลงใช้กับข้อมูลผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยและพัฒนา หรือการปฏิบัติการพัฒนาแล้วค่อยถอดบทเรียนและวิจัยตามหลัง และการศึกษาที่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแล้วศึกษาย้อนหลังเพื่ออธิบายและสร้างความรู้เชิงกระบวนการนับแต่จุดเริ่มต้นกระทั่งปรากฏผลออกมา ที่ไม่สามารถตั้งจุดหมาย วัตถุประสงค์ โจทย์วิจัย สมุมติฐาน และเทคนิคการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

เขียน 15 May 2012 @ 16:25 () แก้ไข 15 May 2012 @ 16:47, ()


ความเห็น (0)