อนุทิน 108171 - มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย FTQM

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 17 ฟรี หัวข้อ “ข้อพึงสังวรเพื่อให้ TQM ดำเนินไปได้ดี”

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พบกับวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ อาจารย์ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน…ฟรี…ได้แล้ววันนี้…รับจำนวนจำกัด… download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.ftqm.or.th

เขียน 15 May 2012 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)