อนุทิน 108143 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

กิจกรรมทำนากับปลูกมะนาว เป็นกิจกรรมสำคัญ ๒ รายการที่คุยกับครูในวันนี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีใจรักด้านการเกษตรและเรียนรู้คู่การปฏิบัติ ครูเสนอแนะให้เพาะต้นกล้าในกระบะพอข้าวงอกเป็นต้นกล้าแล้วก็ไม่ต้องดำ แต่เปลี่ยนเป็นโยนกล้าแทน เพิ่มความสนุกสนานให้กับนักเรียน ส่วนมะนาวจะปลูกในถังรองขนาดกว้าง ๘๐ ซม.โดยมีผู้บริจาคพันธุ์มะนาวให้ ๓๐ ต้น ปลูกเป็นแถว ๓ แถว ๒ - ๓ ปีถ้าดูแลดีก็คงเห็นผล ปีนี้ตั้งใจทำเท่านี้แหละ ส่วนกิจกรรมอื่นก็ทำแบบต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาไป แค่คิดก็สนุกแล้ว ดีไม่ดีอาจเป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้

เขียน 14 May 2012 @ 19:43 () แก้ไข 14 May 2012 @ 20:17, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ที่มหาวิทยาลัยมีการอบรมเรื่องมะนาว ผอ สนใจไหมครับ...