อนุทิน 108132 - krutoom

  ติดต่อ

เรียน UTQ จบแล้วด้วยหลักสูตรสาระการงาน / สอนคิดสร้างสรรค์ / สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงต่อไป ท้าท้ายมากในปีการศึกษา 55

  เขียน:  

ความเห็น (0)