อนุทิน #108132

เรียน UTQ จบแล้วด้วยหลักสูตรสาระการงาน / สอนคิดสร้างสรรค์ / สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงต่อไป ท้าท้ายมากในปีการศึกษา 55

เขียน:

ความเห็น (0)