อนุทิน 108132 - krutoom

krutoom

เรียน UTQ จบแล้วด้วยหลักสูตรสาระการงาน / สอนคิดสร้างสรรค์ / สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงต่อไป ท้าท้ายมากในปีการศึกษา 55

เขียน 14 May 2012 @ 13:28 ()


ความเห็น (0)