อนุทิน 108094 - ครูบาบินก้าว

  ติดต่อ

" ผู้ฉลาดแท้จะสะสมธรรมะ แต่ผู้ไม่ฉลาดจะสะสมอาสวะและอวิชชา "
( พ่อครู สมณะโพธรักษ์ ๑๙ เม.ย. ๕๕)

  เขียน:  

ความเห็น (0)