อนุทิน 108094 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

" ผู้ฉลาดแท้จะสะสมธรรมะ แต่ผู้ไม่ฉลาดจะสะสมอาสวะและอวิชชา "
( พ่อครู สมณะโพธรักษ์ ๑๙ เม.ย. ๕๕)

เขียน 13 May 2012 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)