อนุทิน 10809 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • วันนี้วางแผนขยายบริการแล้ว ได้ข้อสรุปมาแล้วหลายประเด็น
  • ทุกประเด็นมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการต่อ
  •  ให้อี่ไปหาข้อมูลการเตรียมการด้านเครื่องมือและการจัดสต๊อค
  • เรื่องที่ยังมีคำถาม ทดลองระบบจ่ายยาเลยได้ไหม โดยใช้ 2 ระบบดูแลไปด้วยกัน 1 ระบบตามรุปแบบของ CMU อีกระบบตามรูปแบบเดิมของร.พ. แล้วเอามาถอดบทเรียนกัน
เขียน 10 Jun 2008 @ 22:56 ()


ความเห็น (0)