อนุทิน 108073 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ถ้อยคำ สิริมงคล วันนี้ คือ คำว่า... " การให้ความร่วมมือ "

" การให้ความร่วมมือ "

หมายถึง " การให้ความร่วมมือ " เพื่อช่วยเหลือกันในการประกอบคุณงามความดี ไม่ว่า คนที่มาขอความร่วมมือ จะคือ คนดีโดยปกติ หรือ จะคือคนไม่ดีที่คิดมาอาศัยการ " ขอความร่วมมือ " เพื่อ ให้ตนที่ทำพลาดซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จะะได้เริ่มดูดี ก็ตาม

หากเมื่อต่างก็ได้มีความตั้งใจ แสดงเจตนา " ขอความร่วมมือ " เพื่อให้ช่วยทำความดีต่อประชาชน ต่อแผ่นดิน ด้วยเจตนาที่เป็น เช่นนี้ จะชั่วคราว จะถาวร จะสร้างภาพ ก็จักยินดีให้ความร่วมมือ

ยกตัวอย่าง ณ เวลานี้ทุกคนทราบว่า การดำเนินชีวิตมีแต่ แพงทั้งแผ่นดิน ผู้ปรารถนาครองแผ่นดินต่อไป หากตนดำเนินนโยบายผิดพลาดจนเดือนร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ย่อมต้องมองหาหนทาง ลดความทุกข์ของแผ่นดิน โดย " ขอความร่วมมือ " จากกลุ่มที่นำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ลงมือปฏิบัติจนเป็นปกติ ชี วิต ได้ทั้งต่อหน้า และลับหลังแล้ว อันสำนึกรู้ว่า... นี้ เป็นทางรอดของแผ่นดิน นี้ เป็นทางรอดของโลก ให้ช่วย โดยใช้ชื่อโครงการ ของถูกทั้งแผ่นดิน

" การให้ความร่วมมือ " เช่นนี้ จึงต่างจากความหมาย ในเรื่อง การปรองดอง ที่คนไม่ดี ได้พยายามพากเพียร ที่จะกระทำมากมาย

ใครเข้าใจความต่าง.. ความเหมือน.. ประการใด ? ก็ลองให้ความเห็นกันมาดู..

เขียน 13 May 2012 @ 05:25 ()


ความเห็น (0)