อนุทิน #108070

| อนุทิน ... ๒๖๐๖ |

"ความดี กับ ความตรง"

"ความดี" บางทีก็มิได้หมายถึง "ตรง"

"ความตรง" บางทีก็มิได้หมายถึง "ดี"

เขียน:

ความเห็น (0)