อนุทิน 108070 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๖๐๖ |

"ความดี กับ ความตรง"

"ความดี" บางทีก็มิได้หมายถึง "ตรง"

"ความตรง" บางทีก็มิได้หมายถึง "ดี"

เขียน 12 May 2012 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)