อนุทิน 108053 - kmsabai

  ติดต่อ

ผลึกความคิดเช้านี้

   อันเนื่องมาจากการทบทวนชีวิตสั้นๆ   ชีวิตนั้นสบายดี 

แต่ความสบายดีเกินไปก็ทำให้เจ้ากิเลสเข้ามาเยี่ยมเราได้บ่อยๆ

   การรู้ด้วยปัญญาว่าขันธ์ 5 เป็นอนัตตา  จะ ทำให้อัตตาเบาบางลง

   วิชชา หรือปัญญา เห็นถูก พิจารณาถูก  จะ ทำให้อวิชชาลดลง

   ทำเหตุใด ได้ผลนั้น ติดอยู่กับรูป รส เสียง  ก็ไม่เห็นธรรม

   การภาวนานั้นวัดกันที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นจริงๆ ที่ใจตอนนั้นจริงๆ

   ที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป  ที่มาไม่ถึงก็ไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน  ปัจจุบันธรรม

   ถ้าปัจจุบันปัญญาเกิด  สติมา สมาธิมา เห็นความเป็นอนัตตาทุกๆขณะ

   ก็จะตัดจิตเก่าๆ สัญญาเก่าๆที่เห็นผิด  และหนุนการเห็นที่ถูกต้องในอนาคต

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)