อนุทิน 108053 - kmsabai

kmsabai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลึกความคิดเช้านี้

   อันเนื่องมาจากการทบทวนชีวิตสั้นๆ   ชีวิตนั้นสบายดี 

แต่ความสบายดีเกินไปก็ทำให้เจ้ากิเลสเข้ามาเยี่ยมเราได้บ่อยๆ

   การรู้ด้วยปัญญาว่าขันธ์ 5 เป็นอนัตตา  จะ ทำให้อัตตาเบาบางลง

   วิชชา หรือปัญญา เห็นถูก พิจารณาถูก  จะ ทำให้อวิชชาลดลง

   ทำเหตุใด ได้ผลนั้น ติดอยู่กับรูป รส เสียง  ก็ไม่เห็นธรรม

   การภาวนานั้นวัดกันที่ปัจจุบันขณะเท่านั้นจริงๆ ที่ใจตอนนั้นจริงๆ

   ที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป  ที่มาไม่ถึงก็ไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน  ปัจจุบันธรรม

   ถ้าปัจจุบันปัญญาเกิด  สติมา สมาธิมา เห็นความเป็นอนัตตาทุกๆขณะ

   ก็จะตัดจิตเก่าๆ สัญญาเก่าๆที่เห็นผิด  และหนุนการเห็นที่ถูกต้องในอนาคต

 

เขียน 12 May 2012 @ 10:18 ()


ความเห็น (0)