อนุทิน 107978 - ครูอ้อย แซ่เฮ

ได้รับอีเมล์เชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ครูอ้อยสนใจนะคะที่จะรับงานนีเพราะมีเจตนาจะขยายผลงานของตนเองและขยายเครือข่ายครูเพื่อศิษย์เรื่อง PBL และทำ PLC ด้วย

แต่การเป็นวิทยากรนั้นต้องแม่นยำในเนื้อหาและมีเทคนิควิธีการนำเสนอ ครูอ้อยตอบไปว่า ยังไม่พร้อม

กำลังจะพร้อมค่ะ อีกไม่นาน

เขียน 10 May 2012 @ 05:54 ()


ความเห็น (0)