อนุทิน 107978 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

ได้รับอีเมล์เชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ครูอ้อยสนใจนะคะที่จะรับงานนีเพราะมีเจตนาจะขยายผลงานของตนเองและขยายเครือข่ายครูเพื่อศิษย์เรื่อง PBL และทำ PLC ด้วย

แต่การเป็นวิทยากรนั้นต้องแม่นยำในเนื้อหาและมีเทคนิควิธีการนำเสนอ ครูอ้อยตอบไปว่า ยังไม่พร้อม

กำลังจะพร้อมค่ะ อีกไม่นาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)