อนุทิน 107966 - pis.ratana

  ติดต่อ

บันทึก วันชาวนาไทย  

ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวันพืชมงคล เป็น วันชาวนา

เพื่อให้ชาวนาได้รับเกียรติ เช่นเดียวกับ วันกรรมกร

ร่วมแสดงความยินดีกับ พ่ออัมพร ด้วงปาน

ได้เป็นเกษตรกรดีเด่น อีกตำแหน่งแล้วนะคะ

ปราชญ์ชาวบ้านผู้ยิ่งใหญ่ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น "นักวิชาการ"

แต่ก็มีภูมิความรู้มากมาย และเผื่อแผ่กับผู้อื่นอย่างกว้างขวาง

และยังคงมีชาวนาอีกหลายท่าน ที่ควรยกย่อง เชิดชู

แทนการเทิดทูน "นักวิชาการ" ที่มิได้ทำประโยชน์ต่อสังคม นอกจากเพื่อตนเอง.

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)