อนุทิน 107949 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เครื่องมือ วิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มี จะมีก็เพียง การออกแบบบรรยากาศเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัจจุบันขณะ กาละ-เทศะ อารมณ์ ความสุข อิสระรวมไปถึงหมุดหมายที่เรามีร่วมกัน

เขียน 09 May 2012 @ 16:56 () แก้ไข 09 May 2012 @ 16:55, ()


ความเห็น (0)