อนุทิน 107890 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

21st Century Skills & PBL,PLC workshop ที่ลำพูน ในวันที่ 2 สุดท้ายวันนี้เราจะมีการตั้งพันธะสัญญาว่าจะไปต่ออย่างไร?

เป้าหมายที่ให้คุยกัน คือ ทำเล็กๆค่อยๆทำ ทำให้ดี แล้วค่อยขยายกลุ่ม PLC : Professional Learning Communities ออกไป อย่างน้อยเริ่มต้นสักกลุ่มสาระที่พร้อมที่จะสร้างชุมชนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา จะเป็นเครื่องมือช่วยครูให้ทำงานไม่โดดเดี่ยว และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน (ทั้งครูเเละนักเรียน)

เขียน 08 May 2012 @ 07:04 ()


ความเห็น (0)