อนุทิน 107876 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มาชวนครูเมืองหละปูน ลองมาสร้างชุมชนเรียนรู้ ร่วมกัน ทำวงเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรม ให้เป็นเครื่องมือในการช่วยครูสอนเด็กให้สนุก เด็กนักเรียนก็เรียนสนุก

"สอนน้อย เรียนมาก" : Teach Less, Learn More

"ครูสุมหัวกัน" เรียก Professional Learning Community : PLC "เด็กนักเรียนสุมหัวกัน" ผ่าน project based learning (การเรียนรู้แบบโครงงาน)

เขียน 07 May 2012 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)