อนุทิน 107874 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Workshop. 21st. century skills & PLC - PBL : ผมมองออกไป นอกหน้าต่างและเดินออกไปสูดอากาศที่สดใส ขณะที่มอบหมายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุม เเละกำลังคร่ำเคร่งกับงานที่รับผิดชอบ -

ทบทวนตัวเองผ่านการงานและชีวิต เราโชคดีแค่ไหนที่ได้มองเห็นโลกในมุมที่สวยงาม และคุณค่าที่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่คนๆหนึ่งพึงกระทำ — ที่ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี

เขียน 07 May 2012 @ 20:23 ()


ความเห็น (0)