อนุทิน 10783 - กวิน

  ติดต่อ

007 : มัจฉาจมวารี...ไซซี หญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีน@187350  โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

สำนวนจีน “โว่ซินฉางต่าน” ซึ่งอาจารย์ เล่า ชวน หัว แปลเล่นสัมผัสว่า “ทนนอนบนท่อนฟืน กล้ำกลืนรสดีขม” อันหมายถึง ความอดทนที่มีปณิธานแน่วแน่

  เขียน:  

ความเห็น (0)