อนุทิน 107803 - ยูมิ

  ติดต่อ

กลอนตลาด...ชมวิว

ยามเย็นย่ำค่ำลงมาอีกคราแล้ว            นั่งในแนวแถวหินซ้อนก้อนใหญ่หนา

 แลเห็นวิวทิวทัศน์งามยามเย็นมา         สุดสายตาขอบฟ้ากว้างครอบคลุมไป

 

 เย็นลมพัดผ่านกายาพาชุ่มชื่น            นั่งเดินยืนมองคลื่นสาดทะเลใส

 ธรรมชาติคือธรรมะจากภายใน            นำสุขใจเพราะเห็นธรรมพระสัมมา

 

 มองสายน้ำทะเลวนเวียนเกาะนี้           ล้วนมากมีทั้งปูกุ้งฝูงมัจฉา

 มองตะวันพลันลาลับจากนภา             ได้เวลาหวนคืนแล้วแก้วตา..เอย.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)