อนุทิน 107790 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

สมศ.กับสพฐ.มีบางประเด็นที่เห็นปัญหามาหลายปี ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจไม่ต้องใส่ใจก็ได้ แค่ผู้เขียนเป็นครู รู้เห็นซ้ำซาก เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ ป.6 ม.3 ของสพฐ.ตกต่ำลงเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นองค์กรการศึกษาที่มีดร.และใช้งบประมาณมากที่สุด ถ้าไม่ยกเลิกกฎหมาย แล้วยุบ สทศ และ สมศ. การศึกษาไทยขั้นพื้นฐานจะเป็นเช่นนี้ตลอด ครูผู้อ่านว่าจริงหรือไม่ ผมสังเกตหลายโรงแล้ว ถ้า สมศเข้าประเมินก่อนสอบ ONET 1-2 เดือนผลสัมฤทธิ์เด็ก คะแนนเฉลี่ยร.ร.จะต่ำกว่าเป้าหมายทั้งสิ้น เนื่องจากผู้บริหารและคณะครูไปให้ความสำคัญกับเอกสารนำเสนอ สมศ.จะโทษใครคงไม่ได้ ระบบพาไป แต่อยากให้สพฐ.ใส่ใจในจุดนี้ มิฉะนั้นจะเป็นจำเลยร่ำไป ทางที่ดีและง่าย ร.ร.ที่รอประเมินสมศ.พร้อมหรือไม่พร้อม ขอให้คิดแค่ว่า สมศ.ไม่ใช่เจ้านายผู้มีอำนาจของเรา ทำงานเพื่อลูกค้า คือ เด็กและชุมชน ดีที่สุด หากไม่ผ่าน ก็ช่าง(มัน) ซ่อมได้

เขียน 05 May 2012 @ 14:49 () แก้ไข 05 May 2012 @ 15:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


- หลักการทำงานในปัจจุบัน.....ต้องเอา ภาคประชาชน ชุมชุน เข้ามามีส่วนร่วม

- รพ. บ้านลาด ต้องมีกรรมการภาคประชาชน...เข้ามาร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ คือ คุณภาพการดูแล รักษาพยาบาล    "ผู้ป่วย ....เป็นศูนย์กลาง"

- ส่งกำลังใจ..ไปช่วยนะคะ  ผอ. ชยันต์  สู้ๆๆ ค่ะ