อนุทิน 107760 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอนตลาด...ค่ำแล้ว

ยามเย็นย่ำค่ำลงมาพาชื่นจิต       ชุบชีวิตจิตใจดีมีฝึกฝน

 เดินริมเลเพลมพัดสะบัดบน        แลสายชลกระทบฝั่งดังครื้นเครง

เจ้าปูลมล่อแล่นเล่นเห็นสนุก       ปูลมคลุกเคล้าดินทรายท้องหงายเก๋ง

 เสียงลมคลื่นซัดชายฝั่งฟังเป็นเพลง กล่อมบรรเลงธรรมชาติสะอาดตา

ลมพัดดังฝั่งทะเลอ่าวไทยนี้        ทุกถิ่นที่ต้นไม้เอนไปมาหนา

 เสียงลมคลื่นยืนมองเห็นเย็นอุรา  ฟังซาบซ่าคล้ายฝนพรำฉ่ำใจ..เอย.

เขียน 04 May 2012 @ 20:11 () แก้ไข 04 May 2012 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)