อนุทิน 107742 - ยูมิ

ยูมิ

กลอนตลาด...ความสุข

โอ้ความสุขของคนเราเกิดไม่ได้      ด้วยคนใดไม่ใช้แรงแข็งขยัน

ไม่รักษาความจริงใจให้แก่กัน        ไม่สัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีงาม

ด้วยความสุขของคนเราก็เท่านี้        มิตรไมตรีวจีชอบหมั่นตอบถาม

 มีสมบัติได้มาด้วยพยายาม            คนลือนามว่าสัตย์ซื่อถือธรรมไง

อันขุนเขาไม่สะเทือนเหมือนผืนน้ำ    ลมพัดซ้ำไม่สะท้านสะเทือนไหว

 เหมือนบัณฑิตจิตไม่หวั่นสะท้านใจ  ด้วยเพราะใครไหนนินทาสรรเสริญ..เอย.

เขียน 04 May 2012 @ 12:06 () แก้ไข 04 May 2012 @ 12:08, ()


ความเห็น (0)