อนุทิน 107700 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

เดินทางกลับมาจากการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2553 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ เสด็จแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 นับว่าเป็นมงคลกับชีวิตและวงศ์ตระกูล

เขียน 03 May 2012 @ 12:50 () แก้ไข 12 May 2012 @ 05:59, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณคุณหมออโนทัย