อนุทิน #107700

เดินทางกลับมาจากการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2553 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ เสด็จแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 นับว่าเป็นมงคลกับชีวิตและวงศ์ตระกูล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอบคุณคุณหมออโนทัย