อนุทิน 107691 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๕๖๙ |

"ความเปลี่ยนแปลง"

เด็ก ๆ ชอบดูวีดิทัศน์แห่งความคิด ความสุข และความรักของพ่อแม่มาก ๆ เหมือนกับว่าการสร้างแรงบันดาลใจที่ต่อเนื่อง ทำให้เด็กเกิดจิตสำนึก การรู้คิดบางอย่าง ใครยังไม่เคยทำดีกับพ่อแม่ ใครทำเลวกับพ่อแม่ ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป

ขอบคุณตัวเองที่สอนคนมาทางนี้

ขอบคุณวิทยากรเพื่อนรักที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจในชีวิต

แล้วเด็กก็มีน้ำตาอีกวัน และตั้งแต่เช้าเลย ...

เขียน 03 May 2012 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)