อนุทิน 107662 - krutoom

krutoom

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์รายวิชางานแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (หัวเรื่องวิจัย)

เขียน 02 May 2012 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)