อนุทิน 107652 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

การจัดการความรู้ไม่มีสูตรสำเร็จ จึงต้องเขียนให้เห็นถึงบริบทและตัวผู้คนในเรื่อง เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น

เขียน 02 May 2012 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)