อนุทิน 107651 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

คืนวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงความว่าง (ชั่วคราว) ของขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)

ขันธ์ทั้งหลาย เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่มีความเป็นตัวเป็นตน สัตว์ บุคคล เรา เขา

แต่ถ้าเราเผลอเข้าไปยึดว่าเป็นเราคราใด ตัวตนของเราก็จะก่อตัวขึ้นมาทันที เมื่อมีตัวตนขึ้นมา ความทุกข์ก็จะเข้ามาเยี่ยมแน่นอนในไม่ช้าหนอ

เขียน 02 May 2012 @ 13:26 () แก้ไข 02 May 2012 @ 13:34, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เมื่อเห็นขันธ์เป็นความ "ว่าง" แล้ว ตัวตนมันก็หายไปอัตโนมัติ หาอย่างไรก็หาไม่เจอ

เมื่อไร้ตัว ไร้ตน เจ้าความทุกข์มันก็ไม่มีที่เกาะหนอ

ได้แต่รอดูว่า มันจะว่า ถาวร หรือ ว่างชั่วคราว หนอ 555

เขียนเมื่อ 
  1. ขันธ์ก็เป็นขันธ์อยู่อย่างนั้น เราอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหนอ
  2. โดยปรมัตถ์แล้ว ขันธ์ ก็คือ "ความว่าง" ด้วยหรือนี่
เขียนเมื่อ 

รูป ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

เวทนา ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

สัญญา ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

สังขาร ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

วิญญาณ ก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง และก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย

ต่างก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปหนอ