อนุทิน 10765 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

011 : ชวนดู 'เมฆลายพริ้ว' @187287 โดย ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

เมื่อมีของไหล 2 ส่วนไหลไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีอัตราเร็วต่างกัน เช่น  ของไหลด้านบนไหลไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว U1 ในขณะที่ของไหลด้านล้างไหลไปทางขวาเช่นกันแต่ช้ากว่า ด้วยอัตราเร็ว U2 ผลก็คือ ผิวสัมผัสระหว่างของไหลจะถูก "เฉือน" จนมีลักษณะดังภาพU1=ความเลว
U2=ความดี
เมื่อ U1 > U2 = ความสับสน วกวน ในจิตใจ

ฉันเข้าใจแล้วทำใม เธอจึงดูเป็นคน มีความวกวน ในจิตใจ

เขียน 10 Jun 2008 @ 15:49 () แก้ไข 10 Jun 2008 @ 15:50, ()


ความเห็น (0)