อนุทิน 107647 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

จิตเดิมแท้ของเรา เป็น พุทธ อยู่แล้ว เพีียงแต่ถูกเมฆหมอกแห่งความคิดมาปิดบังเอาไว้

ปล่อยวาง ความคิด หยุด การแสวงหา ปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่น หนอ

เขียน 02 May 2012 @ 12:14 () แก้ไข 02 May 2012 @ 12:17, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปล่อยวางความคิด ด้วยการดู แล้วก็วาง ให้เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็นอะไร กับอะไรทั้งนั้น

หยุดการแสวงหา หยุดแม้กระทั่งการแสวงหาความสงบ เพราะทุกการแสวงหานำไปสู่ความเกิด

ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เพราะทุกความยึดมั่นถือมั่นจะต้องถูกทำลายไปเสมอ

เขียนเมื่อ 

ให้เป็นผู้ดู

แต่อย่าเข้าไปเป็นอะไร กับอะไรทั้งนั้น

หนอ