อนุทิน 10763 - อ.ลูกหว้า

อ.ลูกหว้า
  • วันนี้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปทั้งวันเลย  นำการอบรมกระบวนกรจากสวนป่าเรื่องผู้นำสี่ทิศไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากนักศึกษามาจากวิทย์(ชีววิทยา),เทคโน(การจัดการ) ,วิทย์(กีฬา)และนิเทศศาสตร์  จึงเป็นการละลายพฤติกรรมไปในตัว
  • ตอนอบรมได้แบ่งทิศเหนือเป็นกระทิง  ทิศตะวันออกเป็นอินทรีย์ ทิศตะวันตกเป็นหมี  และทิศใต้เป็นหนู
  • สิ่งที่เพิ่มเติมคือให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มคุยกันถึงพฤติกรรมการบริโภค  พฤติกรรมการผลิต(คิดธุรกิจมาหนึ่งอย่าง) ของตนเองด้วยตามนิสัยของแต่กลุ่ม
  • แล้วค่อยแตกกลุ่มให้นิสัยแต่ละอย่างมารวมกัน  พูดคุยถึงข้อดีข้อเสีย  และสุดท้ายให้หาข้อสรุปว่าพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการผลิตที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร
  • ข้อสรุปของกิจกรรมในวันนี้คือ...นักศึกษายังมีความเป็นผู้นำน้อยมากในห้องมีคนเลือกเป็นกระทิงแค่หนึ่งคน   แต่นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจจะมีบางคนที่ยังต่อต้านอยู่บ้าง   ที่สำคัญเด็กๆสอนง่ายกว่านักศึกษาภาคพิเศษเยอะเลย อิอิ...
เขียน 10 Jun 2008 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)