อนุทิน 107610 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เวลาพบปัญหา มีวิธีคิดสองวิธี วิธีแรกคือ "เรื่องนี้จะโทษใครดี?" กับ "เราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกดี?" วิธีแรกมีแต่โทษ วิธีที่สองได้ประโยชน์เต็มๆ

เขียน 01 May 2012 @ 10:59 () แก้ไข 01 May 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (1)

ขอยืมไปใช้นะคะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ