อนุทิน 107596 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทให้กับสามเณรภัทราวัฒน์ เทพนรินทร์ เปรียญ ณ พระอุโบสถ์วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวลา ๐๙.๓๐ น.

เขียน 30 Apr 2012 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)