อนุทิน 107596 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทให้กับสามเณรภัทราวัฒน์ เทพนรินทร์ เปรียญ ณ พระอุโบสถ์วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวลา ๐๙.๓๐ น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)