อนุทิน 107566 - pornpain EN phunumyoy

การดำเนินชีวิตที่โดดเด่นทางสังคม นำสมัยจนเกินตัว การแสวงหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเอง เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนและถาวร มีแต่จะนำความเดือดร้อนและความเสียหายมาให้แก่ตนเอง และครอบครัว  แต่ความสุขที่เกิดจากความเพียรพยายาม ความอดทนอดกลั้น การตั้งมั่นอยู่ในความดีบวกกับความถูกต้องต่างหาก ที่ทำให้เรามีความสุข ความภูมิใจพร้อมทั้งก้าวไปอย่างมั่นคงและสง่างาม

เขียน 29 Apr 2012 @ 22:56 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 23:31, ()


ความเห็น (0)