อนุทิน 107558 - paque

paque

วันรองสุดท้ายของเดือนเมษายน 2555 หลังผ่านมา 1 วันที่ว่ากัน เกาะภูเก็ตจะจมแล้วผลออกมาว่า ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทำให้เห็นว่า ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน เพราะหากเราตั้งอยู่ในความประมาท ก็จะเกิดความเสียหาย หากแต่เราไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วไชร้ ย่อมทำให้เราอยู่ได้ในตลอดไป เพราะอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ที่เคยกล่าวไว้ทุกครั้งที่ได้มีบันทึกขึ้นมา บอกกล่าวไว้เพื่อพิจารณาด้วยเอวัง

เขียน 29 Apr 2012 @ 18:09 ()


ความเห็น (0)