อนุทิน 107545 - nongsang

nongsang

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2555 ผมมีโอกาสได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น เรื่องการสร้างสื่อวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อง่ายๆจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ที่สำคัญนักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตัวเอง ไปการเสริมความสนใจในการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างดีเลย วิทยากรฝึกอบรมก็ให้ความเป็นกันเองดีมาก ที่สำคัญที่ศูนย์วิทย์ฯ มีอาคารนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมาย เหมาะแก่การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

เขียน 29 Apr 2012 @ 13:20 ()


ความเห็น (0)