อนุทิน 107539 - panchatan

  ติดต่อ

สื่อสารทันสมัยผ่าน social media networking via Twitter สามารถทำได้รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงมาก อย่างเช่นวันนี้ ฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับความหมายที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย เธอทวีตไว้ จึงทดลองสอบถามไป ไม่น่าเชื่อได้รับคำอธิบายกลับมา เกือบจะทันที อยู่ในยุคสมัยของไอที ดีอย่างนี้เอง

Kristie Kenney: It's Sunday morning for those of us in Asia! I'm planning a lazy day. How about you?

Panchatan: @Kristie Kenney So stunning to me-what a lazy day looks like?

Kristie Kenney: @Panchatan for me, a lazy day means some reading, talk on the phone to my family in the USA, run a few errands

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)