อนุทิน #107528

ปิดภาคเรียนมาแล้วครึ่งหนึ่ง   มานั่งทบทวนว่า  เวลาผ่านไปเราได้อะไรบ้างและยังไม่ได้อะไรบ้าง  อะไรที่ยังติดค้างคาใจ

 

เรื่องของงานเก่าก็สะสางไปได้บ้าง  เรื่องของงานประจำก็ทำจนเป็นปัจจุบันไปบ้างแล้วซ่อมแซมไปบ้างแล้ว  เรื่องของงานใหม่ยังไม่ได้ขยายผลเพียงแต่เตรียมตัวเท่านั้น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)