อนุทิน 107526 - มะปรางเปรี้ยว

ตกผลึกการเรียนรู้ : การเรียนรู้บางอย่าง บางทีต้องอาศัยเวลาในการตกผลึกค่อนข้างนานเหมือนกัน กว่าจะชัดแจ้งก็ต้องทิ้งระยะห่างค่อนข้างนาน

เขียน 28 Apr 2012 @ 23:31 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 07:45, ()


ความเห็น (1)

ผลึกบางอย่างไม่นาน ต้องอาศัยคนที่กำลังภายในแกร่งกล้า มาช่วยทะลวงผนังผลึก