อนุทิน 107526 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ตกผลึกการเรียนรู้ : การเรียนรู้บางอย่าง บางทีต้องอาศัยเวลาในการตกผลึกค่อนข้างนานเหมือนกัน กว่าจะชัดแจ้งก็ต้องทิ้งระยะห่างค่อนข้างนาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ผลึกบางอย่างไม่นาน ต้องอาศัยคนที่กำลังภายในแกร่งกล้า มาช่วยทะลวงผนังผลึก