อนุทิน 107523 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

การให้...ย่อมผูกไมตรี

และจะดียิ่งขึ้นไปอีก หากการให้นั้น ให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และมุ่งหมายให้...

คนอื่นได้ "มี" และ "ให้" เช่นเดียวกันในที่สุด

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)