อนุทิน 10752 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เพิ่งจะรู้จัก: Interrater reliability & Kappa value

เขียน 10 Jun 2008 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)