อนุทิน 107470 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ข้อดี    เสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  สีตัวอักษรและพื้นหลัง

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

      /

2

สีตัวอักษร

 

     

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 /

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 /

      

 

 สรุปผลการประเมิน

 

8

     12

รวม

 

 

      20

เขียน 28 Apr 2012 @ 12:07 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 10:03, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นข้อความที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการโพสต์ในอนุทินเลยค่ะ ขอความกรุณาเปลี่ยนที่บันทึกเถิดค่ะ