อนุทิน 107453 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ นักเรียนชั้น ป.2 โดยวิธีสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับวิธีสอนแบบปกติ

ข้อดี    ตัวหนังสือขนาดชัดเจน เสียงชัดเจน ดูง่ายสบายตา

ข้อปรับปรุง  -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

      /

2

สีตัวอักษร

 

 

     /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

      /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

      

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

      /

 

 สรุปผลการประเมิน

 

4

      18

รวม

 

 

      22

เขียน 28 Apr 2012 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)