อนุทิน 107437 - พรพรรณ

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ นางอัจฉรา เหลือผล

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางครฺตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง       แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป เลยทำให้ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวหนังสือ

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

5

3

  เขียน:  

ความเห็น (0)